Er kan niet meer besteld worden.

 

Op zaterdag 21 maart kan de bestelling worden opgehaald. Informatie hierover zal nog verspreid worden.

 

Stellingwerfer 19 november 2014

Geslaagde informatieavond 'Dorpen in het groen' Vinkega en Noordwolde-Zuid

Gepubliceerd: 10 oktober 2014

De gemeente Weststellingwerf hield donderdagavond in ‘t Vlechtwerk in Noordwolde een informatieavond over het project 'Dorpen in het groen' voor de inwoners van Vinkega en Noordwolde-Zuid. Hier kwamen ruim 70 belangstellenden op af.

Het project heeft tot doel om in directe samenwerking met de inwoners van Vinkega en Noordwolde Zuid te werken aan:
- Het versterken van de groenstructuur in de dorpen door de aanplant van streekeigen beplantingen op particuliere erven, langs wegen en paden en openbare plekken in het dorp.
- Het vergroten van de mogelijkheden om in en rondom de dorpen te kunnen wandelen en het landschap te kunnen beleven. Speciale aandacht gaat uit naar cultuurhistorische objecten en de informatievoorziening in het dorp.
- Het bevorderen van een duurzame aanpak Eikenprocessierups door biodiversiteit: het aanleggen van bloemrijke bermen/percelen, streekeigen voorjaarsbloemen (bollen), het maken en plaatsen van nestkasten en insectenhotels om de biotoop voor de natuurlijke vijanden (o.a. vogels, vleermuizen en insecten) van de rups te verbeteren.

Mensen die zich aanmelden voor 'Dorpen in het groen' kunnen tegen een geringe bijdrage de beplanting op het erf herstellen. Tijdens de informatiebijeenkomst konden belangstellenden zich inschrijven voor het project. Ook konden bloembollen worden besteld en direct meegenomen worden.

Volgens wethouder Jack Jongebloed die de avond opende is dit een project om samen te doen met de inwoners, “Weststellingwerf is al groen, maar het kan nog groener.” Ambtenaar Bert van Lubek van de afdeling Ruimte-landschap gaf een inleiding over het project met vooraf wat historie van de de beide dorpen. Na de pauze konden er vragen worden gesteld aan de vertegenwoordigers van de gemeente. In het voorjaar van 2015 worden de bomen en struiken geplant. 

Bezoekers Dorpen in het Groen(Foto: Lenus van der Broek)