Onderwijs

Ieder kind is uniek

Kinderen hebben het recht hun eigen persoonlijkheid te ontplooien. Een kind heeft behoefte aan veiligheid, samenzijn, zelfstandigheid en begeleiding zodat het de kans krijgt om zich tot een volwaardig mens te ontwikkelen.

De-Velden2 30-05-10 0999 smallDe Velden is een kleine school, gelegen in de prachtige omgeving van Noordwolde-Zuid. Er hangt een gemoedelijke sfeer en er wordt veel aandacht besteed aan het gevoel van veiligheid. De drempel is laag en ouders hebben dan ook een grote bijdrage in het reilen en zeilen van de school. Een goed samenwerkend team benadert de kinderen op een open en positieve wijze. Naast het leren is er veel aandacht voor het samen genieten van creativiteit tijdens weeksluitingen, vieringen, Kinderboekenweek, theater, pietengym, kerstoptreden en schoolbrede activiteiten.

We willen kinderen uitdagen zich te ontwikkelen, we zorgen voor een doorgaande lijn, kinderen worden betrokken bij hun taken en ontwikkeling en we spelen in op de verschillen tussen de leerlingen. 

De-Velden2 30-05-10 0987 small

De laatste jaren is in de klassen veel aandacht besteed aan zelfstandig werken, eigen verantwoordelijkheid voor de opgekregen taak, instructie en het zelf nakijken van het werk. Vanaf de kleuterbouw werken de kinderen met 'mag- en moettaken' en leren ze hun werk te plannen. "Maar hoe zelfstandig je ook bent, in het dagelijkse leven heb je voortdurend te maken met anderen. Ook het schoolleven zit zo in elkaar. Elkaar helpen, geholpen worden, jezelf en de ander accepteren, de ander in zijn waarde laten en rekening met elkaar houden zijn, naast het werken aan je taak, belangrijke pijlers van ons werk op De Velden."Instructies worden aangepast aan de behoefte en we bieden zorg aan de leerlingen die dat nodig hebben.

Informatie over De Velden

Voor meer informatie over de basisschool in Noordwolde-Zuid kunt u terecht op: www.obsdevelden.nl of bij Karin Teerenstra, directeur van obs De Velden, 0561 43 31 00 of via de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 develden