Plaatselijk Belang

Nieuwe initiatieven bij Plaatselijk Belang Zuid

Informatiebord en nieuwe werkgroepen
Ook Noordwolde-Zuid heeft inmiddels een infobord in het dorp staan. Nu is het bord nog vrijwel leeg, maar in de toekomst hoopt Plaatselijk Belang Zuid hier volop informatie te plaatsen over de activiteiten in Zuid. Na een aantal jaren met weinig activiteiten komt er weer iets tot leven. Er is inmiddels weer belangstelling om het bestuur van Plaatselijk Belang, waar dorpsactiviteiten worden gecoördineerd en plannen worden gemaakt, te komen versterken. Een groep jongeren is onder de naam Zuid Leeft met het initiatief gekomen om onder de vlag van PB activiteiten voor de jeugd te ontplooien. Met sinterklaas, kerst en oudejaarsdag hebben zij zich door middel van acties in het dorp al laten zien. Ook is een groep volwassenen bezig om in de zomer een feestweekend in het dorp te organiseren. De jongerengroep Zuid Leeft wordt hier ook bij betrokken. Er wordt ook uitgekeken om te kunnen starten met het project Dorpen in het Groen van de Gemeente Weststellingwerf en Landschapsbeheer Friesland.. Met dit project kan men het dorp verfraaien en de saamhorigheid van de bewoners vergroten. Plaatselijk Belang Zuid wil met de bewoners laten zien dat Noordwolde-Zuid een dorp is waar het de moeite waard is om te wonen.

Lidmaatschap
Hoe meer leden, hoe groter ons draagvlak. Bent u nog geen lid? Meld u dan nu aan!
Om de kosten hoeft u het niet te laten: slechts € 7,50 per jaar. En u steunt ons in ons werk, Noordwolde-Zuid een steeds prettiger leefbaar dorp maken.

Geef u op bij onze secretaris:
Jannetta Blok,
Zuiderweg 39,
tel. 0655 53 17 51

 

Plaatselijk Belang is tegenwoordig ook te vinden op Facebook. Kijk hier voor de laatste info.

https://www.facebook.com/pages/Plaatselijk-Belang-Noordwolde-Zuid/541653582610025