Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Dinsdag 1 November 2022

Plaats: OBS de Velden Noordwolde-zuid

Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1.        Opening

2.        Vaststellen agenda.

3.        Mededelingen.

4.        Verslag Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2021

5.        Jaarverslag 2021.

6.        Financieel verslag 2021.

7.        Verslag kascontrolecommissie.

8.        Benoeming kascontrolecommissie.

9.        Bestuursverkiezing.

10.      Pauze

11.      Status werkgroepen

12.      Overige mededelingen

o       Plannen Recreatiepark Elsweg

o       Kruising Oostvierdeparten

o       Ledenvergadering voortaan in april en openbare vergadering oktober

13.      Rondvraag

14.      Sluiting

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn.

Het bestuur
Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *