Subsidie gestegen energielasten

Het afgelopen jaar zijn veel van organisaties die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, ontmoeting, jeugd, ouderen, natuur, etc.  geconfronteerd met sterk gestegen energiekosten en hebben moeite om het hoofd boven water te houden. We vinden het daarom belangrijk dat alle maatschappelijke organisaties (stichtingen en verenigingen), indien nodig, gebruik maken van de