Bomen Zuiderweg

De afgelopen tijd zijn de bomen aan de Zuiderweg gecontroleerd. Het plan hiervan is zojuist door de gemeente ontvangen (zij dienen dit eerst verder te controleren) en zij zullen dit daarna met het plaatselijk belang bespreken. Echter blijken er 2 dusdanig slecht te zijn dat deze per direct gekapt moeten worden. Dit is ter hoogte

Uitnodiging voor de Algemene vergadering

Dinsdag 14 November 2023 Plaats: OBS de Velden Noordwolde-zuid Aanvang: 20.00 uur Agenda 1.       Opening 2.       Vaststellen agenda 3.       Statutenwijziging 4.       Jaarverslag 2022. 5.       Status werkgroepen 6.       Overige mededelingen 7.       Rondvraag 8.       Sluiting Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn. Het bestuurPlaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Nieuweweg krijgt straatjuwelen

Op de Nieuweweg komen 2 straatjuwelen. De provincie heeft plaatselijk belang benaderd of Noordwolde Zuid mee wil werken aan een proef: snelheidsbeperkende maatregel. De Nieuweweg leent zich daar uitstekend voor. We hebben besloten om hieraan mee te doen. Het is een proef van een jaar en tussentijds zal er geëvalueerd worden. We hopen dat met

Petitie tegen het vierde vakantiepark

Deze week kunnen jullie de vrijwilligers verwachten die langs de deur komen in Noordwolde-zuid, om de petitie te laten tekenen. Iedereen boven de 18 jaar mag tekenen, dus ook meerdere personen per huishouden. De petitie is ook online in te vullen: Realiseer geen nieuw recreatiepark aan de Elsweg in Noordwolde-zuid – Petities.nl

Werkzaamheden Mauritsweg groen licht

Dinsdag 19/9 heeft het College officieel ingestemd met de maatregelen, waardoor we groen licht hebben voor de uitvoering.   De maatregelen zijn al besproken met de Gemeentewerf en doordat er vanaf midden week 39 meteen mensen beschikbaar zijn voor de uitvoering van werkzaamheden, betekent dit dat ook vanaf midden/eind van de week (week 39) al

Start aanpassingen Mauritsweg

Maatregelen Mauritsweg Noordwolde-ZuidDe Mauritsweg ligt al lagere tijd onder het vergrootglas bij de gemeente Weststellingwerf. Het wegdek is in slechte staat en er zijn veel klachten over snelheid en onveiligheid voor fietsers en voetgangers. Vanwege de woningbouwontwikkeling op Rohéstraat is de aanpak van de Mauritswegverder uitgesteld. Samen met de werkgroep verkeer van het Plaatselijk Belang