Melding woon- en leefomgeving

Regelmatig worden plaatselijk belangen benaderd door bewoners als er overlast wordt ervaren of iets kapot is in de eigen straat of wordt dit tijdens de ledenvergadering ingebracht. Bewoners kunnen dat rechtstreeks melden aan de gemeente via de website. Denk daarbij aan: losliggende stoeptegels, kapotte container, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen, overhangende takken, enz.  Klik hier om naar

Veld excursie naar aanleiding bomenkap

Vorig jaar zijn er door de kap vele kale en afzichtelijke plekken ontstaan en er waren veel zorgen over hierover. Pb heeft dit bij SBB neergelegd en het leek ons zinvol om SBB uit te nodigen voor een toelichting dan wel uitleg waarom de kap op deze manier gebeurt. Na overleg met SBB leek het

Preventieve eikenprocessierupsbestrijding

Graag brengen wij u op de hoogte van de preventieve eikenprocessierupsbestrijding binnen de gemeente Weststellingwerf. Op de website van de gemeente https://www.weststellingwerf.nl/eikenprocessierups leest u meer over wat de gemeente doet om de overlast van de eikenprocessierups (EPR) tegen te gaan. Ons bedrijf gaat komende jaren de werkzaamheden voor uw gemeente uitvoeren. In week 16 of 17 starten

Uitnodiging voor de Algemene vergadering Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Dinsdag 9 April 2024 Plaats: OBS de Velden Noordwolde-zuid Aanvang: 20.00 uur Agenda 1.        Opening 2.        Vaststellen agenda 3.        Vaststellen verslag Algemene vergadering 14 november 2023 4.        Verslag kascontrolecommissie. 5.        Benoeming kascontrolecommissie. 6.        Financieel verslag 2023 7.        Verlenen Decharge 8.        Begroting verslag 2024 9.        Financieel verslag Zuidexpres 10.      Pauze 11.      Status werkgroepen 12.     

Bomen Zuiderweg

De afgelopen tijd zijn de bomen aan de Zuiderweg gecontroleerd. Het plan hiervan is zojuist door de gemeente ontvangen (zij dienen dit eerst verder te controleren) en zij zullen dit daarna met het plaatselijk belang bespreken. Echter blijken er 2 dusdanig slecht te zijn dat deze per direct gekapt moeten worden. Dit is ter hoogte

Uitnodiging voor de Algemene vergadering

Dinsdag 14 November 2023 Plaats: OBS de Velden Noordwolde-zuid Aanvang: 20.00 uur Agenda 1.       Opening 2.       Vaststellen agenda 3.       Statutenwijziging 4.       Jaarverslag 2022. 5.       Status werkgroepen 6.       Overige mededelingen 7.       Rondvraag 8.       Sluiting Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn. Het bestuurPlaatselijk Belang Noordwolde-zuid