Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Dinsdag 1 November 2022 Plaats: OBS de Velden Noordwolde-zuid Aanvang: 20.00 uur Agenda 1.        Opening 2.        Vaststellen agenda. 3.        Mededelingen. 4.        Verslag Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2021 5.        Jaarverslag 2021. 6.        Financieel verslag 2021. 7.        Verslag kascontrolecommissie. 8.        Benoeming kascontrolecommissie. 9.        Bestuursverkiezing. 10.      Pauze 11.      Status werkgroepen 12.      Overige mededelingen o       Plannen Recreatiepark Elsweg o      

Vrijwilligers voor kascontrole Plaatselijk Belang

Voor de kascontrole hebben wij nog twee vrijwilligers nodig. Graag voor 1 november op een avond. Kost je hooguit een paar uurtjes onder het genot van een kop koffie, want alles is digitaal te controleren en een ‘kas’ hebben wij dus ook niet. Enige boekhoudkennis is wel handig. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij joseph@noordwolde-zuid.nl Kascontrole