Nieuweweg krijgt straatjuwelen

Op de Nieuweweg komen 2 straatjuwelen. De provincie heeft plaatselijk belang benaderd of Noordwolde Zuid mee wil werken aan een proef: snelheidsbeperkende maatregel. De Nieuweweg leent zich daar uitstekend voor. We hebben besloten om hieraan mee te doen. Het is een proef van een jaar en tussentijds zal er geëvalueerd worden. We hopen dat met

Petitie tegen het vierde vakantiepark

Deze week kunnen jullie de vrijwilligers verwachten die langs de deur komen in Noordwolde-zuid, om de petitie te laten tekenen. Iedereen boven de 18 jaar mag tekenen, dus ook meerdere personen per huishouden. De petitie is ook online in te vullen: Realiseer geen nieuw recreatiepark aan de Elsweg in Noordwolde-zuid – Petities.nl

Werkzaamheden Mauritsweg groen licht

Dinsdag 19/9 heeft het College officieel ingestemd met de maatregelen, waardoor we groen licht hebben voor de uitvoering.   De maatregelen zijn al besproken met de Gemeentewerf en doordat er vanaf midden week 39 meteen mensen beschikbaar zijn voor de uitvoering van werkzaamheden, betekent dit dat ook vanaf midden/eind van de week (week 39) al

Start aanpassingen Mauritsweg

Maatregelen Mauritsweg Noordwolde-ZuidDe Mauritsweg ligt al lagere tijd onder het vergrootglas bij de gemeente Weststellingwerf. Het wegdek is in slechte staat en er zijn veel klachten over snelheid en onveiligheid voor fietsers en voetgangers. Vanwege de woningbouwontwikkeling op Rohéstraat is de aanpak van de Mauritswegverder uitgesteld. Samen met de werkgroep verkeer van het Plaatselijk Belang

Petitie tegen het recreatiepark

De plannen voor een nieuw te realiseren recreatiepark op de kruising Elsweg / Mauritsweg zijn nog niet van de baan. Tijdens de laatste ledenvergadering is besloten een petitie te houden tegen het park, om de gemeente duidelijk te maken dat wij hier niet op staan te wachten. Diezelfde avond hebben een aantal mensen zich als