Start aanpassingen Mauritsweg

Maatregelen Mauritsweg Noordwolde-Zuid
De Mauritsweg ligt al lagere tijd onder het vergrootglas bij de gemeente Weststellingwerf. Het wegdek is in slechte staat en er zijn veel klachten over snelheid en onveiligheid voor fietsers en voetgangers. Vanwege de woningbouwontwikkeling op Rohéstraat is de aanpak van de Mauritsweg
verder uitgesteld. Samen met de werkgroep verkeer van het Plaatselijk Belang in Noordwolde-Zuid is de gemeente een traject gestart om de inrichting van de Mauritsweg te verbeteren.
Vanuit verschillende overleggen zijn enkele maatregelen uitgewerkt die op korte termijn (najaar 2023) kunnen worden uitgevoerd. Deze maatregelen hebben direct invloed op de uitstraling van de weg (toevoeging groen) en helpen om de snelheid van het verkeer te remmen. Er is nog geen startdatum van de werkzaamheden. De werkgroep verkeer van het Plaatselijk Belang wordt door de gemeente geïnformeerd zodra dat bekend is. Voor de gehele aanpak van de weginrichting wordt gewacht op de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (voorjaar 2024)


Hieronder worden de verschillende korte termijn maatregelen opgesomd.


 Maatregel 1: Verwijderen schuine parkeervakken op de hoek Mauritsweg/Nieuweweg en deze met groen opvullen.


 Maatregel 2: Verbreden en verlengen huidig langs parkeervak

 Maatregel 3: Aanleg plantvak met verhoogde banden op parkeerstrook.


 Maatregel 4: Aanleg wegversmalling met toevoeging van groen.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *