Agenda algemene ledenvergadering Plaatselijk belang Noordwolde-zuid

Dinsdag 25 April 2023

Plaats: Camping Rotandorp Noordwolde-zuid

Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1.         Opening

2.         Vaststellen agenda

3.         Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 1 november 2022

4.         Verkiezing bestuurslid Hans Huitema

5.        Statutenwijziging

6.         Jaarverslag 2022

7.         Verslag kascontrolecommissie.

8.         Benoeming kascontrolecommissie.

9.         Financieel verslag 2022 (PB/Zuidexpres).

10.      Status werkgroepen

11.      Pauze

12.      Overige mededelingen

13.      Plannen Recreatiepark Elsweg

14.      Rondvraag

15.      Sluiting

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn.

Het bestuur
Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *