Uitnodiging voor de Algemene vergadering

Dinsdag 14 November 2023

Plaats: OBS de Velden Noordwolde-zuid

Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Statutenwijziging

4.       Jaarverslag 2022.

5.       Status werkgroepen

  • Verkeer (o.a. Mauritsweg)
  • Spooktocht

6.       Overige mededelingen

  • Plannen Recreatiepark Elsweg
  • Rondleiding SBB
  • Bomen Zuiderweg
  • Plannen schoolplein
  • Mededelingenbord

7.       Rondvraag

8.       Sluiting

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn.

Het bestuur
Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *