Werkzaamheden bermverharding

Datum: 27 juni 2022
Onderwerp: Werkzaamheden bermverharding

Geachte bewoner(s),
In opdracht van de Gemeente Weststellingwerf vinden er werkzaamheden langs de
Pastorieweg te Noordwolde.
Vanaf vrijdag 8 juli 2022 vinden de werkzaamheden plaats tussen de Nieuwe weg, langs de
Pastorieweg, tot de Oostvierdeparten.
De werkzaamheden zullen ca. 2 á 3 weken in beslag nemen.
Middels deze brief willen wij u informeren omtrent de werkzaamheden welke verricht zullen
worden.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:

 • ontgraven grond langs één zijde van de rijweg
 • aanbrengen van grasbetontegels langs beide zijden van de rijweg
  (zie ook op de achterzijde de situatietekening met het werkvak)
  Overlast en hinder
  Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren wordt de weg geheel afgezet.
  Wij trachten de hinder en overlast tijdens de werkzaamheden voor u als direct aanwonenden
  tot een minimum te beperken.
  Het is echter niet te voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken, hiervoor
  vragen wij uw begrip en medewerking.
  Meer informatie
  Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning of de tijdelijke
  maatregelen kunt u op werkdagen (van 7.00 uur tot 16.00 uur) telefonisch contact opnemen met onze uitvoerder dhr. J. Jacobs telefoonnummer 06-57180430
  Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Weststellingwerf
  Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Nota Infra BV

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *