Uitnodiging voor de Algemene vergadering Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Dinsdag 9 April 2024

Plaats: OBS de Velden Noordwolde-zuid

Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1.        Opening

2.        Vaststellen agenda

3.        Vaststellen verslag Algemene vergadering 14 november 2023

4.        Verslag kascontrolecommissie.

5.        Benoeming kascontrolecommissie.

6.        Financieel verslag 2023

7.        Verlenen Decharge

8.        Begroting verslag 2024

9.        Financieel verslag Zuidexpres

10.      Pauze

11.      Status werkgroepen

12.      Overige mededelingen

  • Herinrichting schoolplein
  • Woonbehoefte in kaart brengen
  • Jubileum plaatselijk belang

13.      Rondvraag

14.      Sluiting

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn.

Het bestuur
Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *