Preventieve eikenprocessierupsbestrijding

Graag brengen wij u op de hoogte van de preventieve eikenprocessierupsbestrijding binnen de gemeente Weststellingwerf. Op de website van de gemeente https://www.weststellingwerf.nl/eikenprocessierups leest u meer over wat de gemeente doet om de overlast van de eikenprocessierups (EPR) tegen te gaan. Ons bedrijf gaat komende jaren de werkzaamheden voor uw gemeente uitvoeren. In week 16 of 17 starten

Uitnodiging voor de Algemene vergadering Plaatselijk Belang Noordwolde-zuid

Dinsdag 9 April 2024 Plaats: OBS de Velden Noordwolde-zuid Aanvang: 20.00 uur Agenda 1.        Opening 2.        Vaststellen agenda 3.        Vaststellen verslag Algemene vergadering 14 november 2023 4.        Verslag kascontrolecommissie. 5.        Benoeming kascontrolecommissie. 6.        Financieel verslag 2023 7.        Verlenen Decharge 8.        Begroting verslag 2024 9.        Financieel verslag Zuidexpres 10.      Pauze 11.      Status werkgroepen 12.