Veld excursie naar aanleiding bomenkap

Vorig jaar zijn er door de kap vele kale en afzichtelijke plekken ontstaan en er waren veel zorgen over hierover.

Pb heeft dit bij SBB neergelegd en het leek ons zinvol om SBB uit te nodigen voor een toelichting dan wel uitleg waarom de kap op deze manier gebeurt. Na overleg met SBB leek het hun goed om met een groep het bos in te gaan en daar te vertellen over het waarom en de visie van SBB. (afgelopen jaar is dat niet gelukt, dus dit is de herkansing)

Daarom is deze excursie gepland en we nodigen ieder van harte uit om meer te weten te komen over het bos.

Op 17 mei, om half 2 staat deze excursie gepland, we starten tegenover de Tafelfabriek, aan de Nieuweweg. Graag opgeven via de email: hans@noordwolde-zuid.nl.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *