Busconsessie 2024-2034

Reageer op eisen busconsessie 2024-2034
Onlangs zijn de plaatselijke belangen geïnformeerd over de aanbesteding voor de busconcessie vanaf 2024 t/m 2034. Hiervoor is een Ontwerp Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE geeft de minimale eisen aan waaraan een vervoerder in de nieuwe concessie moet voldoen. Het Ontwerp PvE ligt van 7 december 2022 t/m 20 januari 2023 ter inzage.  De informatie en stukken zijn beschikbaar op de website van de provincie Fryslân 

Maak uw mening over het PvE bekend bij de provincie!
Het openbaar vervoer op het platteland staat onder druk. Deze geluiden horen we ook vanuit de dorpen. Daarom is het belangrijk dat bewoners hun mening geven over dit onderwerp. Dit kan via bovenstaande link

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *