Vervolg Integrale aanpak verkeer.

Op verzoek van de gemeente gaan wij de problemen per straat in Noordwolde-Zuid inventariseren voor het vervolggesprek volgende maand.

Hierbij hebben wij de hulp van de bewoners nodig. Uit de Enquête van vorig jaar kwamen onderstaande problemen naar voren. Als jullie deze aanvullen dan kunnen wij hiermee verder aan de slag. Het beste door een mailtje naar ons te sturen met het adres waar je woont en wat je van de situatie aan een met name genoemde weg/kruising veranderd wil zien. Wees zo specifiek mogelijk en voeg foto’s bij waar nodig.

Zuiderweg:

 • Slecht wegonderhoud.
 • Boomwortels komen door het wegdek heen.
 • Snelheid te hard rijden.
 • Voetpad / Fietspad ontbreekt.

Elsweg:

 • Slecht wegonderhoud.
 • Snelheid te hard rijden. Hierdoor voor fietsers en voetgangers gevaarlijk, terwijl het autoluw zou moeten zijn.
 • Parkeergelegenheid bij mooi weer en (sport)evenementen is te weinig.

Nieuweweg:

 • Slecht wegonderhoud.
 • Snelheid te hard rijden.
 • Fietspad naar Noordwolde is slecht bestraat door vele opbrekingen.
 • Straatverlichting te weinig.
 • Parkeren langs de weg is onduidelijk waar dit mag.

Oostvierdeparten, Oosterseveldweg en Pastorieweg:

 • Slecht wegonderhoud en (gedeeltelijk nog slecht) bermonderhoud.
 • Snelheid naar 50km/h, men rijdt te hard.
 • Vanaf kruising Westvierdeparten / Nieuweweg aan Oostvierdeparten ter hoogte van nr 6 of 8 kalft de berm af wat gevaar oplevert bij inhalen van auto’s/fietsers/voetgangers.

Mauritsweg:
(deze is al gefotografeerd door de werkgroep en heeft geen verdere aanvulling nodig)

 • Slecht wegonderhoud.
 • Snelheid te hard rijden.
 • Voetpad / Fietspad ontbreekt.
 • Straatverlichting te weinig.
 • Parkeergelegenheid beter aanduiden/scheiden van de hoofdweg.

9 Comments

 1. Wim Schaap

  Beantwoorden

  Parkeren in de groenstrook van de Mauritsweg op de hoek van Rohestraat waardoor onoverzichtelijke kruising ontstaat. Geen wegbebording aangebracht mbt parkeren, voorrang etc. Daarnaast al helemaal geen handhaving door boa’s en/of politie.
  Je kan verkeersplan opstellen wat je wilt maar je zal moeten handhaven.

 2. Lia

  Beantwoorden

  Nieuweweg 3b, de veel te hoge snelheden zijn bekend, vanuit eigen oprit de weg oprijden, is vaak Russisch roulette

 3. Annerieke van Wijk

  Beantwoorden

  Hoge snelheden op de Mauritsweg
  Idem Nieuwe weg
  Elsweg donker en onveilig voor wandelaars en fietsers na zonsondergang
  Svp samenwerking met provincie zoeken waar de wegen onder de provincie vallen

 4. Petersen

  Beantwoorden

  Nieuweweg is totaal niet ingericht als 30 zone. Als je niet handhaaft, heeft het geen enkel nut. Wat mij betreft drempels plaatsen waardoor je gewoon niet harder kunt rijden.

 5. René de Waal

  Beantwoorden

  De genoemde punten gelden nog steeds. Bijkomend probleem zijn de plannen om een bungalowpark te realiseren op de hoek Elsweg-Mauritsweg. Als die plannen uitgevoerd zouden worden, zal de verkeersdrukte en -hinder op Mauritsweg en Elsweg dramatisch toenemen, met alle gevaren voor wandelaars en fietsers van dien. Beide wegen zijn totaal niet geschikt voor grote hoeveelheden (auto)verkeer. Tevens worden belangrijke natuurwaarden op en in de directe omgeving van het perceel significant aangetast.

 6. Lisette Heikoop

  Beantwoorden

  Ik woon op de Johannes Mooijstraat.

  Mauritsweg: vooral ‘s avonds in het donker is het levensgevaarlijk. Ga er als PB met de gemeente alsjeblieft in het donker kijken!! Door het ontbreken van een stoep of fietspad en de slechte straatverlichting schrik ik iedere keer weer hoe laat je de voetgangers en fietsers ziet, ook al rijd ik er nooit hard. Verder wordt er veel te hard gereden, de twee nieuwe bultjes zijn volstrekt cosmetisch. Daarnaast veel te veel zwaar verkeer, vooral steeds bredere landbouwvoertuigen rijden de bermen steeds weer kapot. Een toename van verkeer door een nieuw bungalowpark past absoluut niet bij de huidige smalle wegen, zonder voet- of fietspad!

  Nieuweweg:
  Fietspad loopt heel schuin en bestrating is slecht. Vooral bij gladheid levensgevaarlijk, mede door de betonnen rand die tussen het fietspad en de Nieuweweg loopt.

  Elsweg: er wordt veel te hard gereden. Er steekt in het donker veel wild over. Als je daar als automobilist rekening mee houdt, word je ingehaald of gaan ze gevaarlijk achter je kleven, waardoor het nog gevaarlijker wordt. Voeg daar de onzichtbare voetgangers aan toe die er ‘s avonds hun hond uitlaten en dan is het wachten op de eerste dode (dood wild wordt al vaak aangetroffen). Met een nieuw bungalowpark erbij op de beoogde plek, wordt het helemaal levensgevaarlijk. Doe dit op een geschiktere plek of helemaal niet. Slechts enkele ondernemers zullen hiervan profiteren, niet de plaatselijke bewoners, die hier zijn komen wonen voor hun rust.

  Kruising Nieuweweg/Oostvierdenparten;
  Komende vanaf de Oostvierdenparten wordt je oog vooral getrokken naar de “tunnel” van bomen van de Westvierdenparten. Dat er ook nog een kruising ligt, valt minder op. Het stopbord op de Oostvierdenparten blijft lang verborgen achter bomen. Als je op de Nieuweweg rijdt komende vanaf Wilhelminaoord, neemt de heg van de woning op de hoek het zicht weg.

 7. B. Stuurman

  Beantwoorden

  De Mauritsweg is een gevaarlijke weg.
  Als wandelaar ben je je leven niet zeker. Er wordt vreselijk hard gereden. Door het ontbreken van trottoirs ben je als wandelaar vogelvrij. ‘ s avonds is het door het ontbreken van adequate verlichting helemaal niet te doen.
  Zware landbouwvoertuigen komen veelvoudig met hoge snelheid (met vaak hele jonge chauffeurs) langs scheuren. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Tevens is het een sluiproute om vanuit Noordwolde via de Elsweg en Mauritsweg richting Frederiksoord te snellen. Ook vrachtverkeer maakt gebruik van deze sluiproute.
  Om de verkeersveiligheid te waarborgen moet er snel worden ingegrepen.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *