WERKGROEP VERKEER EN VEILIGHEID AAN DE SLAG

Op maandag 19 december 2022 heeft de werkgroep Verkeer en Veiligheid Noordwolde-Zuid op het gemeentehuis in Wolvega een verkennend gesprek gehad met een aantal medewerkers van de gemeente Weststellingwerf. Aanleiding voor deze ontmoeting is de verkeerssituatie in ons dorp. Die wordt door veel bewoners als onveilig ervaren, zoals inmiddels uit de enquête is gebleken die afgelopen zomer door de Vereniging Plaatselijk Belang Zuid werd georganiseerd.

Dat onveilige gevoel leidt ertoe dat bewoners niet graag in de straten door ons dorp lopen of fietsen. Er zijn immers geen stoepen of fietspaden. Alleen langs de Nieuweweg ligt een fietspad. Noodgedwongen maken daar fietsers én voetgangers gebruik van, wat niet ideaal is. Verder proberen ouders hun kinderen zoveel mogelijk uit de buurt van de onveilige straten te houden.

Mauritsweg

De Mauritsweg wordt daarbij als meest onveilig straat ervaren. Dit komt onder meer door de zeer verouderde straatverlichting. Daarnaast kampt de Mauritsweg met een achterstallig onderhoud van jaren. Verder wordt er bijna zonder uitzondering te hard tot véél te hard gereden.  Maar ook wordt overlast ervaren door het zware (landbouw) verkeer dat deze straat als doorgaande route gebruikt. In de enquête worden de twee laatstgenoemde verschijnselen overigens ook vaak door de bewoners van de andere straten als overlast gevend genoemd. Om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de verkeerssituatie in Noordwolde-Zuid te verbeteren, is de werkgroep Verkeer en Veiligheid in het leven geroepen. Hun eerste opdracht: aan de slag gaan met de Mauritsweg.

Plan van aanpak

Joseph  Melskens, Marian Leijnse, Margot Lever en Chris Krediet (ze wonen allen aan of vlakbij de Mauritsweg) hebben inmiddels zitting genomen in de werkgroep Verkeer en Veiligheid en een eerste plan van aanpak voor de Mauritsweg op papier gezet. Dit plan is op 19 december door genoemde leden van de werkgroep Verkeer en Veiligheid aan de gemeente Weststellingwerf gepresenteerd. Ook Thea Beun van Plaatselijk Belang Zuid schoof daarbij aan. Van de kant van de gemeente waren bij het gesprek Jan van der Velde (openbare orde), Thomas den Besten (verkeer & vervoer) en Chris Woudstra (integraal veiligheidsbeleid) aanwezig. 

Integrale aanpak

Tijdens het gesprek met de gemeente is het plan van aanpak Mauritsweg in grote lijnen besproken. Daarna is een aantal conclusies getrokken. Zo geeft de gemeente er de voorkeur aan om niet eerst en uitsluitend op de Mauritsweg te focussen maar om tegelijkertijd ook de verkeerssituatie van de omliggende straten mee te nemen. Deze integrale aanpak voorkomt volgens de gemeente dat de ervaren overlast van de ene naar de andere straat in de wijk verschuift. Verder is door de werkgroep bij de gemeente aangedrongen op een schouw ter plekke. Dat leek de gemeente ook een logische stap en medio februari 2023 gaat dit gebeuren, gecombineerd met een vervolggesprek. Tot slot is afgesproken dat de werkgroep ook in kaart brengt wat precies de overlast in de andere straten behelst. En wat daar als mogelijke oplossingen voor worden gezien. Deze taak heeft Thea Beun op zich genomen.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *