WERKGROEP VERKEER & VEILIGHEID WEER OM TAFEL MET DE GEMEENTE – 20-02-2023

Op maandag 20 februari 2023 heeft het vervolggesprek met de gemeente Weststellingwerf over de als onveilig ervaren verkeerssituatie in onze woonwijk plaatsgevonden. De gemeente werd dit keer vertegenwoordigd door Jan van de Velde (openbare orde), Thomas den Besten (verkeer & vervoer) en Jan Haveman (verkeer). De werkgroep Verkeer & Veiligheid was voltallig; dus Joseph Melskens, Marian Leijnse, Margot Lever, Chris Krediet en Thea Beun.

Het eerste gespreksonderwerp was het resultaat van de zogenoemde telslangen die de gemeente  vlakbij de kruising Mauritsweg/Nieuweweg heeft geplaatst met als doel de verkeersbewegingen in de Mauritsweg in kaart te brengen. De uitkomst van één week tellen (van 13 t/m 22 februari) is:

 • 800 à 900 voertuigen per etmaal (waarvan 10 grote voertuigen per dag)
 • dat is 66 voertuigen per uur; dus ongeveer één voertuig per minuut
 • er wordt gemiddeld 46 km per uur gereden waar het dus max 30km/u is.
 • 10% van de automobilisten rijdt zelfs veel harder tot 80km/u.

Rijgedrag probleem

Samenvattend concludeerde Jan Haveman dat de verkeersintensiteit in de Mauritsweg erg meevalt. En dus niet het probleem is. Het rijgedrag daarentegen wèl. Natuurlijk is deze meting een steekproef en niet representatief voor het structurele verkeersbeeld. Zo kent de Mauritsweg jaarlijks een aantal periodes waarin grote landbouwvoertuigen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat af en aan rijden. Van dit soort verkeer was in de meetperiode duidelijk geen sprake.

Optische versmalling

Na de presentatie van bovenstaande nulmeting was het herinrichtingsplan voor de Mauritsweg aan de beurt. Dit plan – dat vooral een optische versmalling van de Mauritsweg aanbeveelt waardoor te hard rijden wordt ontmoedigd – is inmiddels door de gemeente bekeken. Hun conclusie is dat de opgevoerde knelpunten geen al te ingewikkelde aanpak vereisen. Daarbij wil de gemeente het liefst zo weinig mogelijk harde materialen inzetten en zoveel mogelijk voor groene oplossingen gaan. De achterliggende gedachte is volgens Jan Haveman dat het allemaal niet teveel mag kosten. Daarna is het hele gezelschap naar de Mauritsweg getogen om de situatie daar ter plekke te bekijken.

Entree smaller maken

Als eerste werd stilgestaan bij de entree van onze woonwijk (komend vanaf de Elsweg). Daar waar het plaatsnaambord Noordwolde-Zuid staat, wordt de maximum snelheid 30 km per uur. Om auto’s er toe aan te zetten daadwerkelijk hun snelheid aan te passen, zou de weg daar versmald moeten worden. Een goed voorbeeld van zo’n aanpak is te vinden bij het dorp Oldeberkoop (ter hoogte van de houthandel van Martin Robben, zie foto). De Mauritsweg moet echter wel breed genoeg blijven voor landbouwverkeer. En dat zal afhangen van de wettelijke maatvoering)* die minimaal nodig is.

Punaises veranderen

Een ander punt is het veranderen van de zogenoemde punaises die vorig jaar ter hoogte van de twee kruisingen van de Mauritsweg met de Rohéstraat zijn aangelegd. Die ronde verkeersdrempels verleiden automobilisten om er omheen te rijden in plaats van erover. Hierdoor ontstaan regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties. Ze zouden anders gevormd én hoger moeten zijn want auto’s die er wel recht overheen rijden, minderen nauwelijks snelheid. Zelfs met een aanhangwagen niet. Wat voor onnodig lawaai zorgt.

Vaste planten ipv gras

Een ander punt in de context van de optische versmalling van de Mauritsweg betreft de grasstroken tussen de voortuinen van de huisnummers 1 t/m 3C en de weg. Het gras daar heeft op veel plekken plaats gemaakt voor mos. Ook wordt het structureel kapot gereden en beschadigd door geparkeerde auto’s. Een oplossing zou zijn om het gras er helemaal uit te halen en deze plantpockets (zoals de gemeente ze noemt) te voorzien van vaste beplanting. Hierdoor blijft de groene uitstraling maar wordt de doorkijk van de Mauritsweg optisch versmald omdat die beplanting hoger zal worden dan het gras.

Veilig wandelen

De Mauritsweg heeft geen voet- en/of fietspad waardoor wandelen op deze weg als onveilig wordt ervaren. In die context zouden de grasstroken tussen de voortuinen van de huisnummers 2 t/m 52 en de weg wellicht de aangewezen plek kunnen zijn om een voetpad aan te leggen. Zeker als daar de klinkerstrook bij wordt getrokken die er voor langs loopt. Tussen het voetpad en de weg zou dan  – net als op de Nieuweweg – een rij van lage haagjes moeten komen te staan. Natuurlijk moet er bij die optie rekening worden gehouden met de opritten van alle betrokken woningen. Maar er zouden twee belangrijke doelen mee gediend zijn: voetgangers (schoolkinderen!) kunnen dan binnen de bebouwde kom veilig op de Mauritsweg lopen én het bevordert de optische versmalling van de Mauritsweg nog meer.

Geen goed zicht

Het laatste aandachtspunt uit het plan voor de Mauritsweg is de kruising tussen de Mauritsweg en de Nieuweweg. Tegenover de huisnummers 2 en 4 staat nagenoeg structureel een grote taxi-bus geparkeerd. Hierdoor heb je komend vanaf de Mauritsweg weinig zicht op de kruising die je nadert. En omgekeerd is het eigenlijk idem dito. De twee kleine parkeerhaventjes die daar bijna overdwars in de Mauritsweg zijn aangelegd, zouden daarom beter vergroend of helemaal verwijderd kunnen worden. En de parkeerstrook waar de taxi-bus staat, zou ingekort, verbreed en dichter op de haag geplaatst kunnen worden. Op die manier wordt het overzicht op de kruising van de Mauritsweg met de Nieuweweg verbeterd.  

Straatverlichting

Over de verouderde straatverlichting in de Mauritsweg was nog niet nagedacht door de gemeente. Daar gaat intern een andere afdeling over. Maar voor zover bekend zijn er – nog – geen plannen om de verlichting te moderniseren conform het type straatverlichting dat in de Rohéstraat staat. Er is nu afgesproken is dat er navraag wordt gedaan bij de verantwoordelijke afdeling binnen de gemeente.

Zuiderweg voor de school
Het stuk wegdek voor de school wordt indien mogelijk ook verbeterd. Er zijn foto’s gemaakt door de gemeente en ze gaan kijken hoe zij dit kunnen verbeteren.

Hoek Zuiderweg/Nieuweweg

Ook deze hoek hebben we bekeken, maar hier zijn nog geen oplossingen voor bedacht, die de gemeente gemakkelijk zou kunnen uitvoeren om dit overzichtelijker cq. veiliger te maken.

Tot slot

We moeten ons wel realiseren dat het met deze denkrichtingen en voorstellen ten behoeve van een grotere verkeersveiligheid in Noordwolde-Zuid nog geen gelopen race is). Het moet zowel technisch als financieel kunnen. De komende weken gaat de gemeente eerst verder aan de slag met het plan voor de Mauritsweg. Eind maart volgt weer een nieuw overleg. Het is de bedoeling dat de gemeente dan met tekeningen komt waarop één en ander gevisualiseerd is. Wij zijn benieuwd!

situatie Noordwolde-Zuid
Voorbeeld Olderberkoop

 

*) WEGBREEDTES IN NEDERLAND

In Nederland is de wegbreedte per rijstrook afhankelijk van de wegcategorie.  

 • Erftoegangswegen: Op erftoegangswegen komen geen rijstroken voor maar rijlopers. Het gedeelte van het verharde dwarsprofiel dat voldoende breed is voor een enkel maatgevend voertuig wordt de rijloper genoemd. De normale breedte van de rijloper bedraagt 3,50 meter. Op wegtype I (met markering) varieert de breedte van minimaal 3,50 meter tot maximaal 4,50 meter en op wegtype II (in principe zonder markering) varieert de breedte van minimaal 2,50 meter tot maximaal 4,50 meter.
 • Gebiedsontsluitingswegen: Op 2x1gebiedontsluitingswegen  (= type II) is een rijstrookbreedte van 2,75 meter gebruikelijk en op 2×2 gebiedsontsluitingswegen (= type I) een rijstrookbreedte van 3,10 meter. Daarmee heeft Nederland de smalste rijstrookbreedtes ter wereld.
 • Stroomwegen: Op 2×1 stroomwegen is een rijstrookbreedte van 3,00 m gebruikelijk en op 2×2 stroomwegen een rijstrookbreedte van 3,25 meter.
 • Autosnelwegen: Voor autosnelwegen geldt per rijstrook een vaste breedte van 3,50 meter (ontwerpsnelheid => 120 km/h) en 3,25 meter (ontwerpsnelheid =< 100 km/h).

NB. Op erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen is de breedte van een rijstrook exclusief markering. Een rijstrook ligt dus tussen de markering. Op autosnelwegen liggen de rijstroken tussen de kantmarkering, maar liggen de rijstroken tegen elkaar aan en maken de deelstrepen weer onderdeel uit van een rijstrook.

8 Comments

 1. Marco Petersen

  Beantwoorden

  Misschien een gekke vraag, maar is de Nieuweweg zelf niet besproken? Het lijkt wel een racebaan, overdag al maar ’s avonds helemaal. 70 of 80 wordt regelmatig gehaald. Waarom komen hier niet gewoon hoge drempels zodat de Hamiltons van Noordwolde zich wel aan de snelheid moeten houden?

 2. Beantwoorden

  Als verslaglegger namens de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het overleg met de gemeente op 20 februari jl. mis ik twee belangrijke uitkomsten van de verkeerstelling op de Mauritsweg die ik wèl genotuleerd had maar die uit mijn verslag zijn verdwenen. Hierbij zijn ze alsnog:
  1. er wordt gemiddeld met een snelheid van tussen de 40 en 80 km per uur op de Mauritsweg gereden
  2. 10% van de automobilisten rijdt daar harder tot heel veel harder

 3. Beantwoorden

  Precies Marco,
  Tien jaar geleden al metingen aangevraagd,daarna nog een aantal keren met als resultaat; gem 45 km P u met uitschieters in de ochtendspits en avondspits van 45 tot 80 km P u. De snelheid is een ding maar de daardoor veroorzaakte geluidsoverlast is nog erger.
  Contact gehad met Veilig Verkeer Nederland,en die stellen dat de Nieuweweg “ niet” ingericht is als 30 km weg,dus kan er niet gehandhaafd worden.Contact met de Gemeente haalt niets uit want die verwijst je door naar de Provincie.(doodlopend spoor).Als we echt aandacht willen moeten we op z’n minst met trekkers de weg blokkeren 😜🤪

  • Marco Petersen

   Beantwoorden

   Heel apart hoor, je legt een weg aan met klinkers die veel meer herrie maken dan asfalt. Je plakt er een 30 kilometerzone bord op. Maar handhaven kan niet omdat de weg niet juist is ingericht. De wereld op zijn kop hoor

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *