Werkzaamheden bermverharding

Datum: 27 juni 2022Onderwerp: Werkzaamheden bermverharding Geachte bewoner(s),In opdracht van de Gemeente Weststellingwerf vinden er werkzaamheden langs dePastorieweg te Noordwolde.Vanaf vrijdag 8 juli 2022 vinden de werkzaamheden plaats tussen de Nieuwe weg, langs dePastorieweg, tot de Oostvierdeparten.De werkzaamheden zullen ca. 2 á 3 weken in beslag nemen.Middels deze brief willen wij u informeren omtrent de

Werkgroepen zijn bekend!

Tijdens de presentatie van de enquete op 7 juni 2022 zijn de volgende werkgroepen geformeerd. Wij zijn erg blij met de betrokkenheid die de inwoners van Noordwolde-zuid hebben laten zien. Werkgroep Groen Thea Beun Lisette Heikoop Jeroen Tissink Anneke Tissink Martijn van Dijk Werkgroep openbare voorzieningen Janneke van Maanen Anneke Tissink Chris Krediet Werkgroep activiteiten

Uitslag Enquête Noordwolde-zuid

De eerste vragen van de enquête hadden betrekking op algemene gegevens zoals leeftijd, uit hoeveel personen het huishouden bestaat, hoe lang men in Noordwolde Zuid woont en naam en adresgegevens. Het is belangrijk om daarmee te weten welke doelgroepen de enquête hebben ingevuld. Er zijn 123 formulieren teruggekomen, een respons van ruim 49% Vervolgens zijn

Algemene vergadering plaatselijk belang 7 juni 2022

De uistlag van de enquête is binnen! We hadden 123 respondenten, wat een respons geeft van49,2%. Janneke heeft de resultaten verwerkt tot een mooiepresentatie die wij graag met het dorp willen delen. Op basis van de uitslag van de enquête willen wij samenmet de inwoners onze doelstellingen bepalen, waar wij ons de komende jaren gezamenlijkmee

24 en 25 juni Zuiderfeest 2022

Na twee jaar lang wachten is het weer zo ver! Zuiderfeest 2022 komt er aan! Voor het zevende jaar hebben we een fantastisch feestweekend georganiseerd in Noordwolde-Zuid met een actief, gezellig en muzikaal programma! Op vrijdagmiddag tussen 12.30 en 14.00 uur wordt de spelletjesmiddag voor alle kinderen van OBS de Velden georganiseerd. Om 14.00 uur