Het spookt in Noordwolde-zuid

De werkgoep aktiviteiten is begonnen met het organiseren van een leuke spannende spooktocht op 11 maart. Lijkt het jullie leuk om te komen helpen als spook of bij andere klusjes die dag of avond . Laat het ons dan weten via de mail. zuidspookt@gmail.com Ook als je met een groep aan de spooktocht mee wil

Iets kapot in de straat?

Melding woon- en leefomgevingBewoners kunnen dat rechtstreeks melden aan de gemeente via de website. Denk daarbij aan: losliggende stoeptegels, kapotte container, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen, overhangende takken, enz.  Link naar formulier Spaar de klachten vooral niet op! Vaak kunnen we dit soort zaken snel herstellen of toelichten waarom iets is zoals het is.

Energiecoach

De energiecoach denkt graag met je mee!De energie- en gasprijzen zijn hoog. Het is daarom goed om te bekijken of je energie kunt besparen in je woning. Een energiecoach kan je hierbij helpen! De energiecoach komt gratis langs voor een gesprek en geeft jou persoonlijke tips. Bijvoorbeeld over het instellen van de thermostaat, het gebruik

Busconsessie 2024-2034

Reageer op eisen busconsessie 2024-2034 Onlangs zijn de plaatselijke belangen geïnformeerd over de aanbesteding voor de busconcessie vanaf 2024 t/m 2034. Hiervoor is een Ontwerp Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE geeft de minimale eisen aan waaraan een vervoerder in de nieuwe concessie moet voldoen. Het Ontwerp PvE ligt van 7 december 2022 t/m

Vervolg Integrale aanpak verkeer.

Op verzoek van de gemeente gaan wij de problemen per straat in Noordwolde-Zuid inventariseren voor het vervolggesprek volgende maand. Hierbij hebben wij de hulp van de bewoners nodig. Uit de Enquête van vorig jaar kwamen onderstaande problemen naar voren. Als jullie deze aanvullen dan kunnen wij hiermee verder aan de slag. Het beste door een

WERKGROEP VERKEER EN VEILIGHEID AAN DE SLAG

Op maandag 19 december 2022 heeft de werkgroep Verkeer en Veiligheid Noordwolde-Zuid op het gemeentehuis in Wolvega een verkennend gesprek gehad met een aantal medewerkers van de gemeente Weststellingwerf. Aanleiding voor deze ontmoeting is de verkeerssituatie in ons dorp. Die wordt door veel bewoners als onveilig ervaren, zoals inmiddels uit de enquête is gebleken die

Nieuwe AED

Bij de tafelfabriek hangt vanaf afgelopen vrijdag 6 januari een nieuwe AED, want de oude was aan vervanging toe. Ook de nieuwe wordt jaarlijks gecontroleerd, heeft 7 jaar garantie en zal uiterlijk na 10 jaar weer vervangen worden. Wil je meer weten over wanneer de AED ingezet wordt, kijk dan op het tabje AED.